ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ

Για τους υποψήφιους των σχολών που απαιτούν ειδικά μαθήματα, το φροντιστήριό μας έχει εξασφαλίσει:

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ) στα ειδικά τμήματα σχεδίου (πληροφορίες και στην ιστοσελίδα μας)

ΣΤΙΒΟ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΣΤΙΒΟ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  , με ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής αγωγής για τους υποψηφίους της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ/Σ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, σε συνεργασία με τους γυμναστές και τους προπονητές του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ ή των αθλητικών-γυμναστικών σωματείων που εδράζονται στο Ο.Α.Κ.Α, σε χαμηλές τιμές.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ   γίνονται στο φροντιστήριό μας με διδασκαλία ειδικά προσανατολισμένη στα θέματα και στο ύφος των θεμάτων που απαιτούν τα τμήματα και οι εξετάσεις των υποψηφίων που επιλέγουν ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ.