ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση
Φωτογραφία από την Δεκαετία του 80
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση-2
Φωτογραφία από την Δεκαετία του 80
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση-3
Φωτογραφία από την Δεκαετία του 80
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση 4
Διασκέδαση με τους μαθητές μας στην εκδρομή του Παρνασσού
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση 5
Φωτογραφία με μαθητές - Παρνασσός 2003
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση 6
Φωτογραφία με μαθητές - Παρνασσός 2003
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση 7
Φωτογραφία με μαθητές - Παρνασσός 2003
Εκδρομή φροντιστηρίου Χαρίση 8
Ο πιο μικρός μας μαθητής Σωκράτης Χαρίσης