ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιδιαίτερα Μαθήματα στο φροντιστήριο Χαρίσης

Τα ιδιαίτερα μαθήματα στο φροντιστήριο μας χωρίζονται σε 2-κατηγορίες.

  • 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όσοι μαθητές ή υποψήφιοι παρακολουθούν το πρόγραμμα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ μας και χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια, σ’ένα ή περισσότερα μαθήματα, κάνουν ιδιαίτερα με καθηγητές που οι ίδιοι επιλέγουν δωρεάν ή με κάποια μικρή επιβάρυνση.
  • 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όσοι υποψήφιοι ή μαθητές μας επιλέγουν την προετοιμασία τους μόνο μειδιαίτερα μαθήματα, τότε βγάζουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων σε συνεργασία με το μαθητή, σε ειδικές τιμές και πάντα με επιλογή του καθηγητή του μαθήματος από τον ίδιο τον υποψήφιο.Συγχρόνως, φροντίζουμε ώστε να γράφει όλα τα απαιτούμενα τρίωρα διαγωνίσματα, σε χρόνο που θέλει ο ίδιος καθώς και τις εξετάσεις προσομοίωσης ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα με θέματα στο πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

• Ομοιογενή αυστηρώς 7-μελή τμήματα με κατάταξη μαθητών ανά επίδοση.
• 30 τρίωρα διαγωνίσματα ετησίως στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων
( δείτε το πρόγραμμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 )
• Διαγνωστικά τεστ κατάταξης των Μαθητών μέσω ΟΕΦΕ κάθε Σεπτέμβρη και υποτροφίες )
• Δύο ετήσιες εξετάσεις προσομοίωσης ΟΕΦΕ τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο με επαναληπτικά θέματα για εμπέδωση της ύλης.
• Φύλλα εργασίας σε όλη την διάρκεια της χρονιάς που μαθαίνουν τον μαθητή πώς να αναπτύσει τα τρίωρα διαγωνίσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερα Μαθήματα στο φροντιστήριο Χαρίσης
Ιδιαίτερα Μαθήματα στο φροντιστήριο Χαρίσης