ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΘΕΤΙΚΟ - ΠΕΔΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ

ΘΕΤΙΚΟ - ΠΕΔΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Χημεία 2
Φυσική 3
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11
Διαγώνισμα προσομοίωσης 3

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Γραμματική προετοιμασία πανελλαδικών Γ΄ Λυκείου 1
Συντακτικό προετοιμασία πανελλαδικών Γ΄ Λυκείου 1
Σύνολο εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών 6
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 9

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα: ανάλογα το πεδίο προσανατολισμού που σκοπεύει να δηλώσει στην Γ΄ΛΥΚΕΊΟΥ

 • Άλγεβρα                                                2 ώρες
 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Φυσική                                                  3 ώρες
 • Χημεία                                                  2 ώρες
 • Βιολογία                                               1,5 ώρα

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας

Θετική ομάδα προσανατολισμού  ΓΙΑ 2Ο , 3Ο ΕΠΕ

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 – 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΛΗΞΗ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 2,5
Χημεία 1,5
Σύνολο ωρών 10
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 13

 

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Αρχαία                                                  2 ώρες (Γραμματική 1 ώρα –                    Συντακτικό 1 ώρα)
 • Βιολογία                                               1 ώρα

Πρόγραμμα Σπουδών στην Α΄ Λυκείου

Τριετής κύκλος προετοιμασίας

Προετοιμασία για  5Ο  οικονομικό πεδίο

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΛΗΞΗ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελ. Γλώσσα 2
Μαθηματικά 4
ΑΕΠΠ (Εισαγωγική και μεθοδική προετοιμασία στο καθοριστικό μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της Γ΄ Λυκείου) 1
ΑΟΘ (Αναλυτική και μεθοδική προετοιμασία στο μάθημα με συντελεστή 9% στο μάθημα της Γ΄ Λυκείου) 1
Σύνολο ωρών 8
Διαγώνισμα κάθε εβδομάδα 3
Σύνολο εβδομαδιαίας  υποχρεωτικής φοίτησης 11

 

Σημείωση:  Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να γράψει ένα  2ωρο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ στο πρόγραμμα πανελλαδικών με βάση το πρόγραμμα διαγωνισμάτων  και φύλλων εργασίας του φροντιστηρίου μας.

 

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Γεωμετρία                                            2 ώρες
 • Αρχαία                                                  2 ώρες
 • Φυσική                                                 2 ώρες
 • Χημεία                                                  2 ώρες
Α ΛΥΚΕΙΟΥ