Πρόγραμμα Σπουδών στο Γυμνάσιο

Στόχος μας είναι:

  • Να διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
  • Να διαμορφώσουμε ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο για το Λύκειο.

Όπως πάντα:

  • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα προγράμματα των Ξένων Γλωσσών.
  • Σημειώσεις των Καθηγητών μας.
  • Τακτικές ενημερώσεις Γονέων.
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Mαθηματικά 3 Mαθηματικά 3
Αρχαία 3 Φυσική 1 ή 2
Χημεία 1
Σύνολο ωρών 5 Σύνολο ωρών 5 ή 6
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Mαθηματικά 3 Αρχαία 2
Φυσική 1 ή 2 Νέα 1
Χημεία 1
Σύνολο ωρών 5 Σύνολο ωρών 5 ή 6
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ