ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σεμινάριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου στο φροντιστήριο Χαρίσης

Ως γνωστόν η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι η πλέον δύσκολη και υπεύθυνη τελική επιλογήπου καλείται να κάνει κάθε υποψήφιος για να εισπράξει την επιτυχία των μορίων που κατέκτησε στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μία πολύ πετυχημένη συμπλήρωση μηχανογραφικού μπορεί να δώσει μία πολύ καλή σχολή με πολύ λιγότερα μόρια και αντίθετα μία αποτυχημένη και άστοχη συμπλήρωση μπορεί να δώσει μία κατώτερη σε αξία ΣΧΟΛΗ από την πραγματική αξία των μορίων που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος.

Γι’ αυτό και εμείς το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που όλα τα σχολεία είναι κλειστά εμείς καθημερινά με σεμινάρια ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ του μηχανογραφικού εντύπου, είμαστε κοντά στον υποψήφιο υποδεικνύοντας σ’ αυτόν και στην οικογένειά του τον καλύτερο τρόπο για να επιλέξει το επάγγελμα που θέλει με βάση τα μόρια που πήρε στις Πανελλαδικές.

Ορίζουμε προσωπικά, ατομικά ραντεβού με τον υποψήφιο και τους γονείς του, ώστε να πετύχουμε μαζί τη σχολή που επιθυμεί ο υποψήφιος. Ξέροντας ότι το « ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ » Δεν αφήνουμε κανέναν και τίποτα στην τύχη μέχρι την τελευταία στιγμή κατάθεσης του μηχανογραφικού.

Έλα μαζί να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό «ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ»

Σεμινάριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου στο φροντιστήριο Χαρίσης
Σεμινάριο συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου στο φροντιστήριο Χαρίσης