Τα ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο φροντιστήριο μας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

  1. Μαθητές ή υποψήφιοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ μας και χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια, σ’ένα ή περισσότερα μαθήματα, κάνουν ιδιαίτερα με καθηγητές που οι ίδιοι επιλέγουν δωρεάν ή με κάποια μικρή επιβάρυνση.
  2. Υποψήφιοι ή μαθητές μας που επιλέγουν την προετοιμασία τους μόνο με ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση βγάζουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων σε συνεργασία με το μαθητή, σε ειδικές τιμές και πάντα με επιλογή του καθηγητή του μαθήματος από τον ίδιο τον υποψήφιο. Συγχρόνως, φροντίζουμε ώστε να γράφει όλα τα απαιτούμενα τρίωρα διαγωνίσματα, σε χρόνο που θέλει ο ίδιος καθώς και τις εξετάσεις προσομοίωσης ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα με θέματα στο πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Τα τμήματα είναι ομοιογενή αυστηρώς 7 μελή με κατάταξη μαθητών ανά επίδοση.

Παρέχονται:

  • 30 τρίωρα διαγωνίσματα ετησίως στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων (δείτε το πρόγραμμα μας  για το ακαδημαϊκό έτος).
  • Διαγνωστικά τεστ κατάταξης των Μαθητών μέσω ΟΕΦΕ κάθε Σεπτέμβρη και υποτροφίες.
  • Υποτροφίες
    Δύο ετήσιες εξετάσεις προσομοίωσης ΟΕΦΕ τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο με επαναληπτικά θέματα για εμπέδωση της ύλης.
  • Φύλλα εργασίας σε όλη την διάρκεια της χρονιάς που μαθαίνουν τον μαθητή πώς να αναπτύσει τα τρίωρα διαγωνίσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο φροντιστήριο Χαρίσης