ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Παιδιά – Γονείς – Φοιτητές – Μαθητές – Εργαζόμενους και Ανέργους

Εμπιστευτειτε τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Harisis Cambridge Computer School

Vellum Global Educational Services - University of Cambridge International Examinations
  • Πιστοποιητικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΑ!!
  • Ευέλικτο Ωράριο
  • Πιστοποιητικό σε Δύο Μέρες
  • Προγράμματα από μία Εβδομάδα έως 3 Μήνες
  • Επιδοτούμενα Τμήματα Γονέων και Φοιτητών
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης
  • Μελέτη Μαθημάτων Σχολείου με Χρήση Η/Υ
  • Εξειδικευμένοι καθηγητές Απόφοιτοι ΑΕΙ
  • Δωρεάν Χρήση Internet

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές, εργαζόμενους και ενήλικες, ιδανικό πιστοποιητικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι το Cambridge International Diploma in IT Skills. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ – ΟΕΕΚ) αποτελεί μοναδικό προνόμιο αναγνωρισμένης πιστοποίησης με το κύρος και την αξιοπιστία του Cambridge.

Για όλους όσους θέλουν να αποδείξουν τις προχωρημένες δεξιότητες και γνώσεις στα σύγχρονα προγράμματα Η/Υ, ιδανικό προνόμιο αποτελεί το IT Skills Proficiency, το οποίο είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ – ΟΕΕΚ).

Το τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Cambridge είναι αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο από Υπουργεία Παιδείας, Πανεπιστήμια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς και αποτελεί αναμφίβολη εγγύηση ποιότητας και στη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία μας, τηλ. 210 28 17 009.