Παρακάτω αναλύεται η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ στο Φροντιστήριο Χαρίσης.