Παρακάτω απεικονίζονται οι κτηριακές ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ του Φροντιστηρίου μας στη Μεταμόρφωση Αττικής.