ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ στο Φροντηστήριο Χαρίσης
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ στο Φροντηστήριο Χαρίσης

Οι ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ στο φροντιστήριό μας γίνονται με διδασκαλία ειδικά προσανατολισμένη στα θέματα και στο ύφος που απαιτούν τα τμήματα και οι εξετάσεις των υποψηφίων που επιλέγουν ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ.